תקנון רכישה

תנאי שימוש ורכישה
תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר "הבית של ביתיק". קרא אותם בקפידה מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין "הבית של ביתיק". התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים גם לנשים.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר או שירות באתר.
אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מצד שלישי כלשהו כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קבלת את הסכמת הוריך, אפוטרופסיך או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר נתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולה באתר
לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה.

הזמנת מוצרים באמצעות השרת המאובטח של האתר
באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים. לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוי סמל של "סל קניות". לחיצה על "הוסף לסל" לאחר סימון הכמות הנדרשת מכניסה מוצרים ל"סל הקניות" שלכם. תהליך הרכישה
בפועל נעשה עם המעבר לתצוגת סל הקניות ע"י לחיצה על הכותרת של הסל ו/או לחיצה על הסמל של "סל קניות".אם המוצרים חסרים אצל הספק – תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או
באמצעות מספר הטלפון שמסרת. במקרה זה הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. במידה ותקבל את הצעתנו יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב תימחק
הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. בימים כתיקונם הזמנתך תטופל עד 72 שעות מעת ביצוע ההזמנה. חריגה מנוהל זה בגלל ימי חג או ימי חופשה תפורסם באתר.

תהליך ההזמנה
ההזמנה ממומשת עם מעברך ל"קניה מאובטחת" או "הזמנה ללא אשראי". עליך להזין בטפסים המיועדים לכך את הפרטים הבאים:
שם פרטי ושם משפחה, מספר זיהוי,מספר טלפון, מספר נייד, שם רחוב ומספר הבית, יישוב, מיקוד,ת.ד. אם קיים וכתובת דואר אלקטרוני.
אם זאת הזמנתך הראשונה באתר "הבית של ביתיק" תוכל לבחור סיסמה ולהזין אותה במקום המיועד לכך באתר. בעתיד כשתבקש לרכוש אצלינו שנית – תזוהה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שלך והסיסמה שבחרת.
אלה יחסכו ממך את הצורך במילוי חוזר של פרטיך האישיים. יהיה עליך רק לוודא כי פרטיך עדיין מעודכנים. במידה ואינם מעודכנים אתה מתבקש לתקנם כדי שנוכל לספק את הזמנתך. תוכל לבחור לא להשאיר את
פרטי כרטיס האשראי באתר ולבחור ע"י לחיצה בכפתור המיועד לכך "הזמנה ללא אשראי" להשלים את הרכישה ו/או ההזמנה. אנו מתחייבים לחזור אליך תוך 24 שעות כדי לקבל את פרטי האשראי שלך לתשלום טלפוני.
לאחר שבצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. נא רשום לפניך את מספר ההזמנה או הדפס את אישור ההזמנה.
לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת והוא מעיד שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת בלבד.
רק לאחר ש"הבית של ביתיק" תוודא כי כרטיס האשראי שלך תקף והמוצר קיים במלאי ישוגר אליך אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה. אישור זה יחייב אותנו לספק לך את המוצרים שהזמנת.

הזמנה משובשת
על מנת שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למישלוח המוצרים ולחיובך.סיבות שונות עלולות לגרום לשיבושים
ולתקלות בקליטת הזמנתך ועיבודה ע"י האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך או אם לא תקבל אישור על קליטת הזמנתך תוך יומיים
מביצועה – יש להניח כי חלה בה תקלה. לכן אנו ממליצים שתפנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני או בטלפונים המצויים בעמוד "צור קשר" תוך ציון מספר הזמנתך. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או
השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר תהה הנהלת האתר רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים לא נוכל
להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.במקרה שהמוצרים ששלחנו אליך יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת – תחויב בתשלום דמי מישלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדוייקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים
כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

משלוחים
אנו שולחים את ההזמנות באמצעות דואר ישראל. תעריפי המישלוחים נקבעים על ידי הדואר. אנו נעדכן את תעריפי המישלוחים בהתאם לשינויי תעריפי דואר ישראל. המישלחים יוצאים מאיתנו בדרך כלל פעמיים
בשבוע . אין לנו שליטה ו/או אחריות על משך זמן החלוקה והגעתם של המישלוחים ליעדם אחרי שיצאו מאיתנו. מישלוח שניזוק בדרך אינו באחריות "הבית של ביתיק" אלא באחריות דואר ישראל. במידה והמישלוח
שיצא אליכם לא הגיע בזמן סביר – ניתן לבדוק באתר דואר ישראל היכן הוא תקוע לפי מספר החבילה שתוכלו לקבל מאיתנו במידה ויהיה צורך בכך על ידי פנייה טלפונית בימי ובשעות העבודה המצויינים באתר. אם
בחרתם באיסוף עצמי ללא דמי מישלוח יהיה עליכם לתאם את מועד האיסוף עם החנות בימי ובשעות הפעילות. במידה ובחרתם באפשרות של שליח עד הבית יהיה עליכם לתת לנו מספרי טלפון זמינים על מנת שהשליח
יוכל ליצור אתכם קשר.

אמצעי תשלום
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. במידה ואינך מעוניין לבצע
פעולה זאת באמצעות האינטרנט תוכל להשלים מסירת פרטים אלה באמצעות הטלפון. אנו נמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך ורק לאחר קבלת האישור נעבד את הזמנתך
ונשלח אליך את המוצרים שרכשת.

פרטיות
הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד יישמרו במאגר המידע של האתר, וזאת אך ורק כדי להשלים את פעולות הרכישה שבצעת. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את
פרטיך האישיים – לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים או שגויים
שמסרת – תחוייב בתשלום בגין דמי טיפול ומישלוח.אנא הקפד למלא פרטים מדוייקים ועדכניים. "הבית של ביתיק" לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים. בעצם הרשמתך או רכישתך באתר "הבית של
ביתיק" הנך מסכים לכך ש"הבית של ביתיק" רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני או לפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים או פרסומי מוצרים למכירה. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור
לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל או לחילופין בטופס "צור קשר".

ביטול רכישה והחזרת מוצרים
הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 ימים מיום קבלתם.על המוצרים להגיע ל"הבית של ביתיק" כשהם ארוזים באריזתם המקורית ו/או נמצאים במצב זהה למצב בו קבלת אותם במידה ולא ניזוקו
בדרך על ידי הדואר.במידה ומדובר בתקליטורים או בערכות מוכנות מראש לרקמה ו/או לתפירה - תוכל להחזירם רק בתנאי שלא פתחת את אריזתם המקורית.
סיבים מכל סוג שהוא שנשקלו במיוחד עבורך על פי בקשתך ,בדים מכל סוג שהוא שנגזרו במיוחד עבורך על פי בקשתך וחוטי  טריקו למיניהם לא יהיו ברי החזרה או החלפה לחלוטין.
קיטים מוכנים מראש של חוטי צמר ו/או סיבי צמר - תוכל להחזירם רק בתנאי שלא פתחת את אריזתם המקורית.
כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח אותם בדואר רגיל או ע"י שליח בצירוף החשבונית שקבלת והודעה בכתב על החזרתם לכתובת "הבית של ביתיק" המצויינת בעמוד "צור קשר" באתר.לאחר החזרת המוצרים תזוכה
במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי טיפול ומישלוח ותחוייב בדמי ביטול בשיעור 5% מערך הסחורה או ב-100 ₪ (הנמוך מבינהם). במידה והמוצר נבדק ע"י גורם מטעם האתר ונמצא שלא הוחזר על פי התנאים הרשומים
מעלה יהיה האתר רשאי להחליט על אי קבלת המוצר חזרה.
במידה והמוצר אותו קבלת לא היה תקין בעת קבלתו אנא הודיע לנו טלפונית לאחד מהמספרים הרשומים ב"צור קשר" באתר "הבית של ביתיק" ואנו נדאג להחליפו במוצר תקין.

אחריות
האתר ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב. אם רכשת מוצרים פגומים זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך חזרה כפי שפרטנו
בתנאי שימוש אלה.
האחריות למוצרים, לאספקתם, לאיכותם ולטיבם חלה על "הבית של ביתיק" . "הבית של ביתיק" לקחה על עצמה את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,דמי נזיקין
בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר ו/או המוצרים שנמכרו, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, באספקתם או באי
אספקתם של מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נילווית שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או בין כל
עילה אחרת אפילו אם נודע להנהלת האתר ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא הודע לנו ואנו נבחן את פנייתך בקפידה.
האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
השימוש באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. ("AS IS") .
לא תהייה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו,מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו אך אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות,יתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או
יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר , נזקים, קלקולים,תקלות שונות לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל ספקי המשנה ו/או מי מטעמם.

דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עינין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ראשון לציון בלבד.

שאלות ובירורים
לבירורים ושאלות במהלך הקניה או לאחריה ניתן לפנות אל הטלפונים בימי ובשעות הפעילות המופיעים ב"צור קשר" באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני המופיע ב"צור קשר"...

  

 

  
spacer
דף הבית   |   אודות   |  קטלוג מוצרים   |  מבצעים   |   סדנאות   |   תקנון רכישה   |   צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz